13

فرش از دیر باز تا کنون جایگاه ارزشمند و رفیعی نزد ایرانیان داشته است . هنر اصیل ایران زمین توسط این صنعت در جهان شناخته و پذیرفته شده است .
امروزه با گسترش و پیشرفتهای روز افزون تکنولوژی وصنعت فرش تنوع کمی و کیفی فوق العاده ای در این زمینه بوقوع پیوسته و شاخه جدیدی از این صنعت تحت عنوان فرش مدرن به ظهور رسیده است. ما مفتخریم که یکی از پیشگامان فرش مدرن در ایران میباشیم .
شرکت فرش اکسیرکاشان در مهرماه سال 1391 در شهر کاشان قلب تپنده صنعت فرش ماشینی ایران با هدف تولید فرشهای مدرن در طرحها و رنگهای متنوع و با استفاده از بهترین مواد اولیه و تکیه بر فن آوری روز دنیا تاسیس گردید .از آنجا که نیاز بازار به این نوع محصولات روزبروز در حال افزایش میباشد هدف از تاسیس این شرکت در گام نخست تامین نیاز بازار داخل به فرشهای مدرن و جلوگیری از واردات روز افزون محصولات بی کیفیت خارجی که عمدتا از چین و هند به بازار کشورمان سرازیر میشوند ، بوده است و در گام بعدی ایجاد زمینه صادرات این محصول به کشورهای خارجی بشمار میرود.